BELASTINGEN

Voor de IB-ondernemer die de kleinschale investeringsaftrek toepast wordt de terugverdientermijn van een zonnepaneel al een stuk aantrekkelijker.

Deze aftrek is te combineren met de EIA. Naats uw normale afschrijvingen geniet u een drie-dubbel voordeel.

EIA + KIA + uw normale afschrijving


Een PV-installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

De aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder, komen in aanmerking voor EIA.

De investeringsaftrek is 45% van de totale investering. Meldcode: 251102


Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen.

Elk bedrijf met een grootverbruikers aansluiting in het MKB en de agrische sector kan dus gebruik maken van deze subsidie.

Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting vanaf 15.000 kWh


De BTW is voor de particuliere markt via de kleineondernemersregeling voor 100% terug te vragen.

Deze regeling is tot maximaal 2.500 euro aan BTW. De installatie kan dan maximaal 14.400 euro bedragen.


Wij verzorgen voor de particulier geheel gratis de BTW teruggave.