OMVORMER

Omvormer

Om in aanmerking te komen voor de EIA moet er minimaal een opwekcapaciteit worden bereikt van 25.000 kWh en maximale doorlaatbare waarde van de meterkast van 3x80 ampère.

De omvormer bepaalt de maximale Ampère levering vanaf de zonnepanelen naar de meterkast.

De omvormer mag dicht in de buurt komen van de maximale aansluitcapaciteit. Omvormers zijn namelijk gemaximeerd op een bepaald Ampèrage.


Berekening

Deze 25 kW mag u verdelen via de omvormer over een drie fasen aansluiting in de meterkast.

Om de hoofdaansluiting uit te kunnen rekenen moeten we 25.000 Wp / 230 volt = 110 Ampère. Deze kunnen we verdelen over drie fasen 110/3 = 36 Ampère

De hoofdaansluiting moet dan minimaal 3x 50 of 40 Ampère worden

Het verhogen van een drie faseaansluiting van 25/35 ampere naar 50, 63 of 80 Ampère is ongeveer 225 ex BTW.

Het vastrecht bij 3 fasen 50 Ampère aansluiting is ongeveer 82 euro per maand ex BTW.

Aansluitverhouding

Bij verbruik van stroom geldt dat de groepenkastzekering minimaal 1,6x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de hoofdzekering niet omslaat. Als u teveel apparaten op een groep aansluit en ze allemaal tegelijk aanzet, kan er in een keer zoveel stroomafname ontstaan dat de hoofdzekering omslaat.

Bij levering van stroom door de omvormer geldt deze 1,6x echter niet. De omvormer kan immers nooit meer stroom leveren dan de maximale AC output uit de technische specificaties. De maximale stroomsterkte van de omvormer moet alleen lager zijn dan de afgezekerde waarde van de vrije groep.